Δημήτρης Γέρος

Γεννήθηκε στη Λειβαδιά το 1948. Καλλιτέχνης αυτοδίδακτος με ενασχόληση τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την κεραμική, τη χαρακτική και τη σκηνογραφία, ενώ διακρίνεται και στην εικονογράφηση βιβλίων. Στη ζωγραφική του επικρατεί ένα καθαρό προσωπικό σουρεαλιστικό λεξιλόγιο που βασίζεται στον προβληματικό χώρο, το συνδυασμό άσχετων θεμάτων και την ποιητική διάθεση του συνόλου. Στις πιο χαρακτηριστικές του προσπάθειες συνδυάζει με εξαιρετικά πειστικό τρόπο την ευγένεια και το υλικό περιεχόμενο του χρώματος με την ακρίβεια του σχεδίου και τα συχνά κοινά θέματα με τον ακαθόριστο χώρο. Σε μερικά έργα του, τα συμβολικά στοιχεία, παίζουν σημαντικό ρόλο.

Dimitris Υeros

He was born in Livadia in 1948. He is a self-taught artist occupied in painting, sculpture, ceramics, engraving and scenography. He is well known for his book illustrations.

A distinctly personal surrealistic language dominates his paintings, which is based on problematic space, the combination of unrelated themes and the poetic arrangement as a whole. In his more characteristic artworks, Υeros combines, in an exceptionally persuasive manner, the nobility and the material content of the colours with the precision of the outline and the common themes with the undefined space. In some of his works, symbolic elements also play a major role.