Γιάννης Μπουτέας 

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1941. Σπούδασε Xαρακτική στην ΑΣΚΤ της Αθήνας με τον Κ. Γραμματόπουλο (1959-1964) και συνέχισε τις σπουδές του στην Ecole des Beaux-Arts στο Παρίσι (1966-1970). Ήταν υπότροφος του ΙΚΥ σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Το 1972 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου εργάσθηκε για δέκα χρόνια. Το έργο του περιλαμβάνει κατασκευές και εγκαταστάσεις, που αναδιαμορφώνουν τον εκάστοτε δεδομένο χώρο, με βάση τη διάταξη και τις μορφές των υλικών. Χαρακτηριστικό εκφραστικό του μέσο είναι η χρήση του φωτός, φυσικού ή τεχνητού, συνήθως με τη μορφή σωληνωτών λαμπτήρων νέον, ένα υλικό που εμφανίζεται ήδη στην πρώτη ατομική του έκθεση στην Αθήνα (1972). Η τεχνολογική και γεωμετρική πλευρά της δουλειάς του τονίστηκε με τη συμμετοχή του στην ομάδα «Διαδικασίες-Συστήματα» (1976), την οποία ίδρυσε ο θεωρητικός της τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομάτης. Οι συνθέσεις του απλώνονται κατά κανόνα στο δάπεδο ή στους τοίχους, ενώ κατά καιρούς επανέρχεται στη δισδιάστατη εικόνα και συνδυάζει τις κατασκευές του με ζωγραφική ή φωτογραφικές επεμβάσεις. Παρουσίασε το έργο του σε περισσότερες από δέκα ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε ομαδικές και διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όπως στη διεθνή έκθεση χαρακτικής στη Λουμπλιάνα (1963), στη Μπιενάλε Νέων στο Παρίσι (1966, 1967), σε διάφορα παρισινά Salons κ.ά. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Μπιενάλε του Sao Paulo (1981) και της Βενετίας (1990). Το 2007 έφτιαξε το έργο Διαστρωματώσεις Ενεργειακές Εικόνες ΧVΙ, για το Σταθμό Κεραμεικός του Aθηναικού Μετρό.

Yannis Bouteas

He was born in 1941 in Kalamata. He studied Printmaking at the Athens School of Fine Arts with K. Grammatopoulos (1959-1964) and continued his studies at the Ecole des Beaux-Arts in Paris (1966-1970). Throughout his studies he was funded by a greek state scholarship (I.K.Y). In 1972 he moved to Paris, where he worked for ten years. His artwork includes constructions and installations, which restructure each given site, based on the layout and types of materials. The use of light, either natural or artificial is his typical expressive vehicle, usually in the form of neon tubes, a material that appears as early as his first solo exhibition in Athens (1972). The technological and geometrical quality of his work was emphasized through his participation in the art group Processes-Systems (1976), created by art theorist Emmanuel Mavromatis. His compositions are usually spread on floor or walls, while occasionally he returns to the two dimensional image and combines his constructions with painting or photographic interventions. He presented his work in more than ten solo exhibitions and participated in group exhibitions and international events in Greece and Europe, such as the international printmaking exhibition in Ljubljana (1963), the Young Artists Biennale in Paris (1966, 1967), various Parisian Salons, etc. He represented Greece at the Sao Paulo (1981) and Venice Biennale (1990). In 2007 he has created the artwork Layerings - Energy Images XVI for the ‘Kerameikos station’ of the Athens Metro.

1/0