Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας

(1906-1994)

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας γεννήθηκε το 1906 στην Αθήνα. Το 1919 βρέθηκε στο Παρίσι για να σπουδάσει στο Λύκειο Janson de Sailly. Μετά από ένα χρόνο επέστρεψε στην Ελλάδα όπου συνέχισε τις σπουδές του στο Λεόντιο Λύκειο και ταυτόχρονα παρακολουθούσε μαθήματα ζωγραφικής, κοντά στον Κωσταντίνο Παρθένη. Το 1922 πήγε ξανά στο Παρίσι όπου έκανε μαθήματα γαλλικής φιλολογίας και αισθητικής ενώ το 1924 παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής και χαρακτικής. Το 1928 γύρισε στην Ελλάδα. Από το 1930 έως το 1935 πηγαινοερχόταν Παρίσι-Ελλάδα. Το 1941 έγινε Καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όπου δίδαξε ως το 1958. Πέθανε στην Αθήνα το 1994.

Nikos Hatzikyriakos-Ghika

(1906-1994)

Nikos Ηatzikyriakos - Ghika was born in 1906 in Athens. In 1919 he went to Paris to attend the lyceum of Janson de Sailly. A year later he returned to Greece where he simultaneously continued his studies in Leontio Lyceum and attended courses of painting close to Kostantinos Parthenis. In 1922 he went again to Paris where he took courses of French literature and aesthetics while in 1924 he attended courses of painting and engraving. In 1928 he returned to Greece. From 1930 until 1935 he was back and forth between Paris and Greece. In 1941 he became Professor at the School of Architecture of the National Technical University, where he taught until 1958. He died in Athens in 1994.

We don’t have any products to show here right now.