Κεσσανλής Νίκος (1930-2004)

Kessanlis Nikos (1930-2004)