Κεσσανλής Νίκος (1930 - 2004)

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930. Ως έφηβος μαθήτευσε κοντά στον Γ. Σπυρόπουλο (ο οποίος τον επηρέασε εμφανώς) και τον Ν. Νικολάου (1944-1948). Φοίτησε στην ΑΣΚΤ της Αθήνας με τον Γ. Μόραλη (1950-1955) και έκανε μια πρώτη έκθεση στην Αθήνα. Το ίδιο έτος έφυγε για τη Ρώμη, με ιταλική υποτροφία για το Instituto Centrale del Restauro (τοιχογραφία και συντήρηση). Έμεινε στην Ιταλία έως το 1959. Μετά το 1961, αφού εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, συμπορεύτηκε με την ομάδα των Nouveaux Realistes. Άρχισε να χρησιμοποιεί υφάσματα και αντικείμενα σε συνθέσεις–Χειρονομίες, με αποκορύφωμα τη Μεγάλη Λευκή Χειρονομία που παρουσίασε στην έκθεση Τρεις προτάσεις για μια νέα ελληνική γλυπτική (μαζί με τους Δανιήλ και Κανιάρη, σε επιμέλεια Pierre Restany, στο πλαίσιο της Μπιενάλε της Βενετίας, 1964). Σύντομα οι έρευνές του επικεντρώθηκαν στη χρήση φωτομηχανικών μέσων που επεμβαίνουν στη δομή της εικόνας και στον τρόπο παραγωγής της. Με έργα όπως οι Φαντασμαγορίες, συμμετείχε στην έκθεση Hommage à Nicéphore Niepce (1965, galerie J, Παρίσι), πρωτοστατώντας στη δημιουργία της Μec-Αrt. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα και την εκλογή του ως καθηγητή στην ΑΣΚΤ (1981), όπου δίδαξε μέχρι το 1997 (Πρύτανης και Αντιπρύτανης 1991-1997), αλλά και με τις δυναμικές του ενέργειες για τη μεταστέγαση της Σχολής, συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εικαστικής πραγματικότητας.

Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα συνεχίστηκε ως το τέλος της ζωής του, το 2004.

Kessanlis Nikos (1930 - 2004)

He was born in 1930 in Thessaloniki. He studied next to Yiannis Spyropoulos (who was an apparent influence) and Nikos Nikolaou (1944-1948), as a teen. He studied at the Athens School of Fine Arts with Yannis Moralis (1950-1955) and presented his first exhibition in Athens. The same year, he went to Rome to study a (fully funded) programme on mural and restoration at the Instituto Centrale del Restauro. He stayed in Italy until 1959. After 1961, he moved to Paris and joined the pioneering art group Nouveaux Realistes. He started using textiles and objects in compositions-Gestures, culminating in the Great White Gesture presented at the exhibition, Three proposals for a new Greek sculpture, (along with Danil and Caniaris), which was curated by Pierre Restany (in the context of the 1964 Venice Biennale parallel events). Soon his research focused on the use of photo-mechanical media which intervene in the structure and production process of the image. He participated in the exhibition Hommage à Nicéphore Niepce (J gallery, Paris, 1965), presenting works like the Phantasmagorias, being in the vanguard of Mec-Art’s creation. With his return to Greece and his election as Professor at the Athens School of Fine Arts (1981), where he taught until 1997 (Chancellor and Vice Chancellor 1991-1997), as well as his dynamic interventions regarding the School’s relocation, contributed to the modernization of the Greek artistic scene. His artistic activity continued until the end of his life, in 2004.