Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Έχει πραγματοποιήσει δυο ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2010
συμμετείχε σε διεθνείς εκθέσεις στην Κωνσταντινούπολη και το 2012 στο Παρίσι. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

artists

He was born in Athens in 1974. He studied at the Athens School of Fine Arts and afterwards worked at the private education sector.
He has held two solo exhibitions in Athens and has participated in many group exhibitions in Greece and abroad. In 2010 he participated in international 

exhibitions in Istanbul and in 2012 in Paris.

He lives and works in Athens.

Κώστας Παππάς

Kostas Pappas