Όπυ Ζούνη (1941-2008)

Η Όπυ Σαρπάκη – Ζούνη γεννήθηκε στο Κάϊρο το 1941. Σπούδασε ζωγραφική πρώτα εκεί, 1959 – 1962, και μετά στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, 1963 – 1968, εργαστήριο Γ. Μόραλη. Έχει πραγματοποιήσει 65 ατομικές εκθέσεις ( 18 στο εξωτερικό Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία κ.α.) και έχει λάβει μέρος σε περισσότερες από 300 ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετείχε σε συνέδρια διεθνών οργανισμών Int. Sculpture Center – S. Francisco / C. Gulbenkian Foundation – Λισσαβόνα, 1987 / ISIS – Symmetry – Washington 1995, Haifa 1998, Budapest 1999 / Wenner – Gren Foundations – Stockholm 2000 κ.α. Έργα της βρίσκονται σε μουσεία, δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο της διακρίνεται από μια γεωμετρική δομή, καταγράφοντας με τον καιρό την εικόνα που ξεχωρίζει και σφραγίζει τη δουλειά της ως μια χαρακτηριστική παρουσία στον εικαστικό χώρο. Το 1997 εκδίδεται μονογραφία της (264 σελ., 380 εγχρ. Φωτο, εκδόσεις Αδάμ) με έργα της από το 1964, ενώ το 2003 εκδίδεται νέα μονογραφία της (182 σελ., 240 εγχρ. Φωτο, εκδόσεις Παρατηρητής) με έργα της από το 1961. Έχουν επίσης εκδοθεί 18 πολυσέλιδοι κατάλογοι με την ευκαιρία ατομικών εκθέσεών της σε πινακοθήκες, ιδρύματα και γκαλερί. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή βιβλία και περιοδικά. Η Όπυ Ζούνη απεβίωσε στην Αθήνα το 2008.

Opy Zouni (1941-2008)

Opy Sarpaki-Zouni was born in Cairo, in 1941. She first studied painting there (1959 – 1962) and then she went at the Athens School of Fine Arts, at Yiannis Moralis’ studio (1963 – 1968). She has held 65 personal exhibitions (18 of which were abroad, in France, Switzerland, Germany and elsewhere) and she has participated in more than 300 group exhibitions, in Greece and abroad. She has attended many international conferences (Int. Sculpture Center S.Francisco / C. Gulbenkian Foundation – Lisbon, 1987 / ISIS -Symmetry –Washington 1995, Haifa 1998 Budapest 1999 / Wenner - Gren Foundations Stockholm 2000). Her artworks can be found in museums, and public, as well as private collections, in Greece and abroad. Her work has a characteristic geometric structure, which over the years took the form of an individual style, thus leaving a strong personal mark in the world of the visual arts. In 1997, her monography is published by Adam Publications (264 pages380 colored photos) with her work since 1964, while in 2003, 

Paratiritis Publications, publish a new monography (182 pages, 240 photographs) with her work since 1961. Also, there are 18 multi page catalogues of her work, published on the occasion of personal exhibitions in galleries and foundations. Her articles have been published in international anthologies & magazines. Opy Zouni passed away in Athens (2008).