Αλέκος Φασιανός

Χαλκογραφία /100 αντίτυπα

30X20 εκ.

 

Alecos Fassianos

Etching /100 copies

30X20 cm

 

Καταναγκαστική ελπίδα ΙI

SKU: fas10
€250.00Price
  • Χαλκογραφία χαραγμένη από τον καλλιτέχνη, και υπογεγραμμένη. Σήμερα αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό γνησιότητας.

     

    Etching engraved by the artist, numbered and signed. Currently it is a collectors item. It comes with a certificate of authenticity.