Πάρης Πρέκας

Λιθογραφία /180 αντίτυπα 
50X70 εκ.

 

Paris Prekas

Lithography /180 copies 

50X70 cm

Κοιμισμένη αφροδίτη / Sleeping Afrodite

SKU: pre001
€900.00Price
  • Λιθογραφία χαραγμένη από τον καλλιτέχνη, αριθμημένη και υπογεγραμμένη. Σήμερα αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό γνησιότητας.

     

    Lithography engraved by the artist, numbered and signed. Currently it is a collector's item. It comes with a certificate of authenticity.