Στέφανος Δασκαλάκης

Λιθογραφία /240 αντίτυπα

61X86 εκ. (57,5X66 εκ.)

 

Stefanos Daskalakis

Lithograph /240 copies

61X86 cm (57,5X66 cm)

 

Εσωτερικό

€750.00Price
  • Λιθογραφία χαραγμένη από τον καλλιτέχνη, αριθμημένη και υπογεγραμμένη. Σήμερα αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό γνησιότητας.

    Lithography engraved by the artist, numbered and signed. Currently it is a collector's item. It comes with a certificate of authenticity.