Σπύρος Κουρσάρης

Λιθογραφία /240 αντίτυπα

25X35 εκ. (18X27 εκ.)

 

Spiros Koursaris

Lithograph /240 copies

25X35 cm (18X27 cm)

 

Καλό ταξίδι

SKU: kou010
€110.00Price
  • Λιθογραφία χαραγμένη από την καλλιτέχνη, αριθμημένη και υπογεγραμμένη. Σήμερα αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό γνησιότητας.

    Lithography engraved by the artist, numbered and signed. Currently it is a collector's item. It comes with a certificate of authenticity.