Όπυ Ζούνη

Λιθογραφία /240 αντίτυπα

50X70 εκ. (45X60 εκ.)

 

Opi Zouni

Lithograph /240 copies

50X70 cm (45X60 cm)

 

Μπλε κύβος

SKU: 004
€750.00Price
  • Λιθογραφία χαραγμένη από την καλλιτέχνη, αριθμημένη και υπογεγραμμένη. Σήμερα αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό γνησιότητας.

    Lithography engraved by the artist, numbered and signed. Currently it is a collector's item. It comes with a certificate of authenticity.