Μάριος Σπηλιόπουλος

Λιθογραφία /95 αντίτυπα

70X50 εκ. (51X36 εκ.)

 

Marios Spiliopoulos

Lithograph /95 copies

70X50 cm (51X36 cm)

 

Νυχτερινό Λάβαρο II

SKU: spi003
€400.00Price
  • Λιθογραφία χαραγμένη από την καλλιτέχνη, αριθμημένη και υπογεγραμμένη. Σήμερα αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό γνησιότητας.

    Lithography engraved by the artist, numbered and signed. Currently it is a collector's item. It comes with a certificate of authenticity.