Μάριος Σπηλιόπουλος

Λιθογραφία /150 αντίτυπα

68X50 εκ. (57X40 εκ.)

 

Marios Spiliopoulos

Lithograph /150 copies

68X50 cm (57X40 cm)

 

Ο Σπύρος Λούης

SKU: spi001
€350.00Price
  • Λιθογραφία χαραγμένη από την καλλιτέχνη, αριθμημένη και υπογεγραμμένη. Σήμερα αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό γνησιότητας.

    Lithography engraved by the artist, numbered and signed. Currently it is a collector's item. It comes with a certificate of authenticity.