Κώστας Γραμματόπουλος

Λιθογραφία /E.A. αντίτυπα
50X70 εκ.

 

Kostas Grammatopoulos

Lithography /E.A. copies

50X70 cm

Σκύρος / Skyros island

SKU: gra001
€950.00Price
  • Λιθογραφία χαραγμένη από τον καλλιτέχνη, αριθμημένη και υπογεγραμμένη. Σήμερα αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό γνησιότητας.

     

    Lithography engraved by the artist, numbered and signed. Currently it is a collector's item. It comes with a certificate of authenticity.