Όπυ Ζούνη

Λιθογραφία - Μικτές τεχνικές /150 αντίτυπα

50X80 εκ. (49X70 εκ.)

 

Opi Zouni

Lithograph - Mixed media /150 copies

50X80 cm (49X70 cm)

 

Φανταστικός Χώρος

SKU: zou001
€1,150.00Price
  • Λιθογραφία χαραγμένη από την καλλιτέχνη, αριθμημένη και υπογεγραμμένη. Σήμερα αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό γνησιότητας.

    Lithography engraved by the artist, numbered and signed. Currently it is a collector's item. It comes with a certificate of authenticity.