Διοργάνωση - επιμέλεια πολιτιστικών δράσεων  

Η gr collectors ειδικεύεται στο χώρο της οργάνωσης και επιμέλειας εκθέσεων, καθώς και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, πάντα με άξονα τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στις συνεργασίες της.

Exhibition planning - cultural management

gr collectors specializes in the field of planning art exhibitions and organizing cultural events, always with professionalism, consistency, creativity and innovation in each collaboration.

  

Τομείς Δράσεις

* Σχεδιασμός - concept εκδήλωσης

* Καλλιτεχνική αξιολόγηση, (επιλογή καλλιτεχνών, χώρου και έργων)

* Εξεύρεση πόρων – χορηγίες

* Φωτογράφιση έργων τέχνης

* Συντονισμός υλοποίησης δράσεων, (μεταφορά, στήσιμο έργων)

* Παραγωγή δελτίου τύπου και θεωρητικού κειμένου από τεχνοκριτικούς- επιμελητές

* Γραφιστική επιμέλεια εκθέσεων, (εκτυπώσεις σε κατασκευές, τοίχους, πανό και άλλες επιφάνειες, λογότυπο, προσκλήσεις)

* Επιμέλεια καταλόγου και έντυπου/ ηλεκτρονικού υλικού (καταχωρίσεις στον τύπο, banner, δημιουργία ιστοσελίδας)

* Διοργάνωση εγκαινίων, ροή έκθεσης, εκδηλώσεις στο πλαίσιό της, κλείσιμο

Fields of Action

* Project proposal & Development

* Project Planning, (selection of artists, space and artworks)

* Sponsoring & Fundraising

* Artworks Photo-shooting

* Coordination & Production (venues, artwork set-up)

* Press release and theoretical text by art curators

* Exhibition graphic design (prints in structures, walls, banners and other surfaces, logo, invitations)

* Editing and Production of Printed/ Electronic Material (press ads, banner, website creation)

* Event Organization, Exhibition Coordination and Evaluation

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS OF USE

© 2016 - 2020 | grcollectors All Rights Reserved

Design & Development | KRIOS DESIGN STUDIO

Athens - Greece

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Pinterest - White Circle