Θεόδωρος Στάμος (1922-1997)

Γεννήθηκε το 1922, στη Νέα Υόρκη. Παιδί Ελλήνων μεταναστών, παρακολούθησε νυχτερινά μαθήματα στη Σχολή Αμερικανών Καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης (1936 - 1940). Το

1943 πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση στο βιβλιοπωλείο - γκαλερί Wakefield. Τα αμέσως επόμενα χρόνια σημαντικά αμερικανικά μουσεία και κέντρα σύγχρονης τέχνης άρχισαν να αποκτούν έργα του. Το 1947 εξέθεσε με άλλους νεοτεριστές καλλιτέχνες, όπως οι Stil, Reinhardt και Newman, στην γκαλερί Betty Parsons και παρουσίασε ατομική έκθεση στην ίδια αίθουσα. Στα 1948 - 1949 ταξίδεψε στη Γαλλία, την

Ιταλία και την Ελλάδα. Το 1950 συνυπέγραψε με δεκαεπτά ακόμη καλλιτέχνες της πρωτοπορίας, μεταξύ άλλων τους Rothko, Pollock και De Kooning, επιστολή διαμαρτυρίας

καταγγέλλοντας τα συντηρητικά κριτήρια της συγκρότησης έκθεσης σύγχρονης αμερικανικής ζωγραφικής στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Παράλληλα

ενδιαφέρθηκε για τη φιλοσοφία της Άπω Ανατολής, αλλά και για τη γιαπωνέζικη τέχνη και την καλλιγραφία. Λίγο αργότερα, το 1954, δημιούργησε τα πρώτα Χρωματικά Πεδία. Το

1958/1959 έργα του συμπεριλήφθηκαν στη σημαντική έκθεση Νέα Αμερικανική Ζωγραφική του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, που σηματοδότησε την επιβολή του

Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού, και την ίδια περίοδο ξεκίνησε τη συνεργασία του με την γκαλερί Andre Emmerich, που διήρκεσε έως το 1970. Το 1963 ζωγράφισε τα πρώτα έργα της σειράς Κιβώτια του Ήλιου και το 1966 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Το 1970 ξεκίνησε τη σειρά των Ατέρμονων Πεδίων και άρχισε να μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Νέας Υόρκης και Λευκάδας, του τόπου καταγωγής του. Πρωταγωνιστική μορφή του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού διεθνώς, πορεύθηκε με συνέπεια καθ' όλη την εικαστική του διαδρομή -από τους βιομορφικούς πίνακες (1945 -1949) και τα αφηρημένα και καλλιγραφικά έργα (1949 - 1955) έως τις τρεις μεγάλες σειρές που δημιούργησε από το 1954 έως το 1993- δίνοντας ένα έργο πνευματικό, με υπαρξιστικό και οντολογικό περιεχόμενο. Απεβίωσε στα Ιωάννινα το 1997.

Theodoros Stamos (1922-1997)

He was born in 1922, in New York. A child of Greek immigrants, he took night lessons at the School of American Artists in New York (1936-1940). In 1943 he had his first solo show at the Wakefield bookstore and gallery. During the years immediately following, important American museums and modern art centers began to acquire his works. In 1947 he

exhibited with other innovative artists, such as Still, Reinhardt and Newman at the Betty Parsons Gallery and had a solo exhibition at the same gallery. In 1948-1949 he travelled to

France, Italy and Greece. In 1950, along with seventeen other avant garde artists among which were Rothko, Pollock and De Kooning, he signed a letter of protest denouncing the

conservative criteria used for the mounting of an exhibition of modern American painting at the Metropolitan Museum of New York. At the same time he was interested in Far Eastern

philosophy as well as Japanese art and calligraphy. A little later, in 1954, he created his first Color Fields . In 1958/1959 works of his were included in the important exhibition "Modern American Painting" at the Museum of Modern Art in New York, which signalled the rise to

prominence of abstract expressionism, and during the same period he began his association with the Andre Emmerich Gallery which lasted until 1970. In 1963 he painted the first works of the series Sun-Boxes and in 1966 taught as a visiting professor at the Columbia University.

In 1970 he started the series Infinity Fields and began to divide his time between New York and Lefkada, where his family was from. A leading figure in abstract expressionism internationally, throughout his life he consistently moved ahead in the visual arts - from his biomorphic paintings (1945-1949) and his abstract and calligraphic works (1949- 1955) to the three large series he created from 1954 to 1993 - producing a spiritual work noted for its existential and ontological content. He passed away in 1997, in Ioannina, Greece.