Παναγιώτης Τέτσης (1925-2016)

Γεννήθηκε το 1925 στην Ύδρα. Πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής από τον Κλάους Φρίσλαντερ το 1940. Την ίδια χρονιά γνώρισε τον Δημήτρη Πικιώνη και τον Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, τους οποίους ο ίδιος θεωρεί

πραγματικούς δασκάλους του. Από το 1943 ως το 1949 σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών κοντά στον Δημήτριο Μπισκίνη, τον Παύλο Μαθιόπουλο και τον Κωνσταντίνο Παρθένη. Με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. ολοκλήρωσε τις σπουδές

του στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού (1953-1956), όπου διδάχτηκε την τέχνη της χαλκογραφίας από τον Ed. Goerg. Ξεκινώντας την εκθεσιακή του δραστηριότητα το 1948 με τη διοργάνωση της πρώτης ατομικής του έκθεσης, παρουσίασε
το έργο του σε ατομικές, ομαδικές και διεθνείς εκθέσεις

ζωγραφικής και χαρακτικής. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται συμμετοχές στιςΜπιενάλε του Σάο Πάολο το 1957 και το 1965 και της Αλεξάνδρειας το 1959 και στις Διεθνείς Εκθέσεις Χαρακτικής του Λουγκάνο το 1960 και του Τόκιο το

1964. Το 1958 συμμετείχε στην ίδρυση του Ελευθέρου Σπουδαστηρίου Καλών Τεχνών (μετέπειτα Επαγγελματική Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών Βακαλό), όπου δίδαξε ως το 1976, οπότε και εξελέγη καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών. Στη θέση αυτή παρέμεινε ως το 1991, έχοντας από το 1989

εκλεγεί πρύτανης, ενώ το 1993 έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Παραμένοντας πιστός στην παραστατική ζωγραφική και διαμορφώνοντας ένα προσωπικό εξπρεσιονιστικό ύφος, απεικονίζει σκηνές της καθημερινής ζωής, προσωπογραφίες, τοπία και νεκρές φύσεις, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο

ρόλο του χρώματος και του φωτός. O Παναγιώτης Τέτσης απεβίωσε στην Αθήνα το 2016.

Panayiotis Tetsis (1925-2016)

He was born in 1925 in Hydra. He took his first lessons from Claus Frieslander in 1940. The same year he met Dimitris Pikionis and Nikos Chatzikyriakos-Ghika, who he considers to be his real teachers. From 1943 to 1949 he studied at the School of Fine Arts under Dimitrios Biskinis, Pavlos

Mathiopoulos and Konstantinos Parthenis. On a scholarship from the State Scholarship Service he completed his studies at the School of Fine Arts of Paris (1953-1956) where he was taught the art of copperplate by E. Goerg. Commencing his exhibition activity in 1948 with the organization of his first

solo show, he has presented his work in solo, group and international exhibitions of painting and engraving. Among others he participated in the Biennales of Sao Paolo in 1957 and 1965 and Alexandria in 1959 and the International Exhibitions of Engraving at Lugano in 1960 and Tokyo in 1964.

In 1958 he participated in the founding of the Free School of the Fine Arts (later the Vakalo Professional School of the Decorative Arts) where he taught until 1976 when he was elected professor at the School of Fine Arts. He remained in that position till 1991, having been elected Rector in 1989, and in 1993 he became a member of the Athens Academy. Remaining faithful to figurative painting and fashioning a personal expressionistic style, he depicts scenes from everyday life, portraits, landscapes and still life, placing particular importance on the role of color and light. Panayiotis Tetsis passed away in Athens (2016).

We don’t have any products to show here right now.